09 dec 2020 klocka 08.30 - 12.30

Hedersrelaterat våld och förtryck - VAD är det och HUR gör jag?

Den här korta utbildningen ger dig grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och tips på hur du kan göra om du misstänker att någon är utsatt.

Allt för många barn och unga i vårt samhälle utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i sin vardag. Det kan handla om begränsningar i sitt livsutrymme, kränkande behandling, hot och våld från närstående. Det är många som möter dessa barn och unga i sitt arbete och det kan kännas svårt att veta vad man ska göra om man misstänker att någon är utsatt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är svårt att upptäcka och det är svårt för de utsatta att be om hjälp. Den här utbildningen bidrar med att öka medvetenheten om problematiken och därmed också chansen att fler barn och unga kan få hjälp.

08.15 - 08.30 Teknikmingel

 

08.30 - 08.40 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen

 

08.40 - 11.40 Hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan jag förstå och upptäcka det? Hur bemöter jag en person som är utsatt?

Hanna Cinthio är forskare och sakkunnig i hedersrelaterade frågor. Hon har arbetat med problematiken i 20 år på många olika nivåer, både inom Sverige och internationellt. Hon kombinerar vetenskaplig forskning med praktiska perspektiv, och kommer i sin föreläsning att tala om olika bakgrundsfaktorer och mekanismer som förklarar hedersförtrycket, men även resonera kring konkreta bemötandefrågor.

 

11.40 - 12.00 Barnahus Västmanland

Barnahus möter barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld (främst i nära relation), sexualbrott samt barn som bevittnat våld.

Barnahus presenterar framgångsfaktorer kring samverkan i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck samt på vilket sätt de kan bistå med hjälp i hedersrelaterade ärenden i länet.

Ylva Noritis - Samordnare Socialtjänsten
Lotten Eriksson - Samordnare Polisen

 

12.00 - 12.20 Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad

Vi får ta del av goda exempel på hur samverkan och systematiskt arbete har ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck över staden.

Issis Melin, utvecklare med inriktning på hedersrelaterat våld och förtryck, har mångårig erfarenhet av att möta barn och unga utsatta för heder samt av att utbilda personal som möter barn och unga i hederskontext.

 

12.20 - 12.30 Avslutning

VAR: Digitalt möte via länk. Länken skickas ut innan utbildningsdagen till de som anmält sig.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt