01 dec 2020 klocka 09.00 - 16.00

Konsekvensbaserade vädervarningar -
ett förnyat vädervarningssystem

Den 14 april 2021 övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem. De ändrar sina vädervarningar så att de lokala och regionala konsekvenserna av ett visst väder blir tydliga. Därför utvecklar SMHI en ny metodik och nya arbetssätt i samverkan med flera andra myndigheter och samhällsaktörer.

Tillsammans med myndigheter och samhällsaktörer analyserar SMHI vilken lokal och regional påverkan som vädret förväntas få för att ta hänsyn till det i sina varningar. Då får alla berörda bättre förutsättningar att förbereda sig och hantera den aktuella vädersituationen. På så sätt stärker vi samhällets förutsättningar att uppnå en god krisberedskap och bidrar till ett hållbart samhälle.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap, tjänstgör som TiB eller fungerar som inriktnings- och samordningskontakt, ISK, i din organisation. Även du som arbetar med kriskommunikation är välkommen att delta.

Målgrupp: Tjänsteman i beredskap (TiB), beredskapssamordnare, kriskommunikatör, ISK

VAR: Webbutbildning - Skype-länk skickas till anmälda deltagare

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt