26 nov 2020 klocka 18.00 - 20.30

Att möta unga killar i hederskultur

Bild på en man som heter Alán Ali

Webbsänd föreläsning som ger en översyn av olika roller kopplade till hedernormerna så som offer och förövare med stort fokus på killar/mäns dubbla roller och HBTQ-i personers extra utsatthet. Föreläsningen syftar till att öka kunskap kring bakgrunden till hur hedersnormer uppstår, reproduceras och kan brytas genom attitydpåverkan och förebyggande arbete med ungdomar och föräldrar.

FÖRELÄSAREN:

Alán Ali, Frilansföreläsare och ordförande i riksorganisationen MÄN.
Alán är bilmekanikern som i slutet på 90-talet bytte verkstaden till förmån för högskolestudier om migration och genusvetenskap på grund av sitt brinnande engagemang i frågor om rasism, våld, flykt och jämställdhet. Fördjupningen kring hedersnormer kom i samband med massmedias uppmärksamhet kring Fadime Shahindals tal i riksdagen. Alán har sedan dess arbetat med attitydpåverkan bland unga samt som föreläsare och utbildare i frågan med särskilt fokus på pojkar/män och HBTQ-i personer.

INNEHÅLL:

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om hedersnormer och om hur man kan arbeta för att ge både ungdomar och vuxna som lever i hederskontext större förståelse för hur dessa normer påverkar och begränsar både individen och kollektivet.

Fokus kommer även att vara på hur andra normer påverkar de killar/män som lever i hederskontext. Till exempel maskulinitetsnormer eller; finns det kontrollerande "hedersnormer" inom andra områden i samhället? Vad finns det för likheter och skillnader mellan hedersnormer som kontrollerar familjemedlemmar och hedersnormer som finns i övriga samhället exempelvis inom kriminella gäng/nätverk.

VAR: Webbsänd föreläsning, länk skickas ut till anmälda deltagare innan föreläsningens start.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt