24 nov 2020 klocka 09.00 - 11.00

Webbinarium- Om missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer

Man som står över kvinna som sitter ner och skyddar sig.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer samt missbruk och beroende är samhällets ansvar. Men de som har ett svagt samhällsskydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas alls. Personer i missbruk, beroende och hemlöshet och dess utsatthet för våld i nära relationer är ett komplext område. Det är komplext för att det är två svåra tillstånd för den enskilde individen, men det är även komplext för omvärlden som ska ge stöd och skydd. Både myndigheter och vårdgivare behöver hantera två områden samtidigt med kompetens, kunskap och intresse. Även en nära samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och civilsamhället är en förutsättning för att öka möjligheterna att leva ett bra liv utan droger och fritt från våld.

Program:

  • Jämställd vård och behandling – Torbjörn Messing Länsstyrelsen
  • Kvinnor i missbruk och beroendes upplevelser av våld och sexuella övergrepp – Pernilla Börjesson Länsstyrelsen
  • Kvinnor i hemlöshet och missbruk, samverkan mellan civilsamhället och kommun – Sofie Berglund Västerås stadsmission och Anna-Karin Thörnroth, Västerås Stad

VAR: Webbinarium, länk skickas ut till anmälda deltagare innan start

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt