19 nov 2020 klocka 09.30 - 15.00

Utbildning om klassificering av avfall med inriktning på klassning av förorenade massor

Bild på stenar och grus (massor).

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in
miljöinspektörer/miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser i Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län till en utbildningsdag om klassificering av avfall med inriktning på klassning av förorenade massor.

Ta chansen att lära dig mer om klassning av avfall. Ett syfte med dagen är att ge kunskap om de grundläggande principerna för klassificering av avfall och de bedömningar som behöver göras i olika steg. Även du som inte jobbar med förorenade massor har nytta av utbildningen.

Under utbildningen går vi igenom reglerna för klassificering av avfall och vägledningar som finns på området. Vi går också igenom de uppdaterade bedömningsgrunderna för förorenade massor som Avfall Sverige publicerade under förra året, rapport 2019:01. Efter en genomgång av de lagar och regler som gäller för klassificering av avfall fördjupar vi oss i hur regelverket kan tillämpas vid klassificering av förorenade massor.

Översiktligt program för utbildningen och anmälan finner ni nedan. Detaljerat program har skickats ut med inbjudan.

Kl. 09.30 – 11.45

  • Inledning och presentation
  • Överblick över lagar och regler för klassificering av avfall.  
  • Avfall Sveriges vägledning för förorenade massor

11.45 – 12.45 Paus för lunch

Kl. 12.45 15.00

  • Exempel på metodiken
  • Övning i klassificering
  • Avslutning

Efter varje pass kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och ta en bensträckare

VAR: Utbildningen hålls via Skype, några dagar innan utbildningen kommer länk skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig till utbildningen

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt