05 nov 2020 klocka 09.15 - 14.30

Mälarseminariet 2020

Frösåker brygga i sommarvy med mycket grönska i förgrunden

Välkommen till Mälarseminariet 2020! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner till årets Mälarseminarium.

Här berättar vi om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Vi kommer även att fråga efter dina egna iakttagelser kring Mälaren under det gångna året. Genom detta hoppas vi på att uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning i Mälaren!

Tid: Torsdagen den 5 november 2020, kl 09.15–14.30

Plats: Digitalt via Zoom

Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med SLU, Institutionen för vatten och miljö

Målgrupp: Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde - såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer - hälsas välkomna att delta på Mälarseminariet.

Anmälan: Anmäl dig senast den 3 november via formuläret på denna sida. Varje person ska anmälas var för sig.

Kostnad: Mötet är helt kostnadsfritt för samtliga deltagare.

Program för Mälarseminariet 2020 i utskriftsformat Pdf, 169.6 kB.

09.15–09.30
Zoom öppet för dig som vill testa uppkoppling, ljud och bild innan mötet

09.30–09.45
Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, och introduktion till dagen av Stina Drakare och Stephan Köhler, SLU

09.45–10.15
Insamling av deltagarnas information om viktiga händelser i och kring sjön. Vi delar in er i smågrupper där ni får möjlighet att berätta om iakttagelser i och kring sjön sedan november förra året. Vi går laget runt. I grupperna finns någon som skriver ner allt i ett onlinedokument.

10.15–10.15
Bensträckare på 15 min

10.30–10.45
Återkoppling om deltagarnas iakttagelser från forskarna på SLU.

10.45–11.15
Hydrologiska året okt 2019 - okt 2020. Fokus på vinterhalvåret, som var ovanligt varmt.

11.15–11.20
Instruktion inför kortpresentationer med efterföljande frågestund i smågrupper. Efter 15 minuter kommer man tillbaka i storgrupp och kan välja ny grupp.

11.20–11.35
Första passet med kortpresentationer. Preliminärt presenteras dessa projekt:

  • Växthusgasmätningar i Mälaren (engelska)
  • Årets fiske, vad visar en snabbkoll?
  • Inventering av vattenväxter – highlights och invasiva arter
  • Sjögullsutbredning och bekämpning - uppdatering
  • Info från Crosslink-projektet, bäckarna som rinner ut i Ekoln
  • Pågående muddring i Mälaren

11.35–11.40
Omformation till nya grupper

11.40–11.55
Andra presentationsrundan på 15 minuter (automatiskt tillbaka i storgrupp kl. 11.45). Samma projekt som ovan.

11.55–12.00
Info om hur eftermiddagens upplägg.

12.00–13.00
Lunch på egen hand

13.00–13.05
Välkomna tillbaka! Teknisk koll att allt fungerar.

13.05–13.35
Årets provtagning med fokus på sommarhalvåret inklusive information om Cyanoalert-projektet.

13.35–13.40
Kort bensträckare

13.40–14.00
Läkemedelsrester i ytvatten och tillrinnande vattendrag till Mälaren, Vänern och Vättern(engelska).

14.00–14:30
Önskemål från er deltagare inför nästa år om Mälarseminariet måste vara Coronaanpassat/digitalt. Avslutningsord och information om nästa års Mälarseminarium och webbinarier.

Har du frågor, kontakta:
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–224 93 72

VAR:
Digitalt möte via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 nov 2020

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt