25 nov 2020 klocka 09.00 - 15.15

Handläggarträff inom hälsoskyddstillsyn

Länsstyrelsen bjuder in hälsoskyddsinspektörer på miljökontoren i Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län till en handläggarträff om hälsoskyddstillsyn .

Årets handläggarträff inom hälsoskyddstillsyn riktar sig till hälsoskyddsinspektörer på kommunernas miljökontor i Västmanlands, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län. Träffen kommer hållas den 25 november och kommer ske digitalt via skype.

Träffen är uppdelad i två delar. Först kommer Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ge vägledning om bullerfrågor och Socialstyrelsen informerar om hygienisk verksamhet. Den andra delen av träffen vänder sig endast till hälsoskyddsinspektörer i Västmanlands län och där kommer exempel på bostadstillsyn i länet tas upp. Program för träffen kan ni se nedan.  

Första delen (för alla hälsoskyddsinpektörer):

09.00-09.05 Välkommen, praktiska frågor

09.05-10.05 Sara Kollberg och Patrik Hultstrand, Folkhälsomyndigheten:

 • Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer
 • Vad är på gång inom hälsoskydd

10.05-10.20 Paus

10.20-12.20 Henrik Larsson, Naturvårdsverket:

 • Ny vägledning om buller från idrottsplatser
 • Trafikbuller vid befintlig bebyggelse

11.20-12.20 Lunch

12.20-14.00 (inkl. 10 min paus) Maria Bomark och Anna Rosner, Socialstyrelsen:

 • Hygienisk verksamhet
 • Aktuella frågor

Andra delen (endast för hälsoskyddsinpektörer från Västmanlands län):

14.00-14.10 Paus

14.10-14.50 Bostadstillsyn – exempel från länet:

 • Emelie Jangholt och Kajsa Vestman, miljökontoret
  Sala-Heby:
  • Tillsyn av fastighetsägarnas egenkontroll 2020.
 • Johanna Sundelin Engberg, Cecilia Törnqvist-Igelström och Elin Vainionpaa-Lindgren, V-Dala miljö- och byggförvaltning:
  • Uppsökande bostadstillsyn 2020.

14.50-15.10 Aktuella rättsfall i länet

 • har något miljökontor varit part i ett ärende som har avgjorts av MMD eller MÖD? Berätta gärna lite kort vad det handlade om.

15.10-15.15 Avslutning

 • Finns det intresse för att vid något tillfälle diskutera ”krångel­ärenden” i mindre grupper via Skype?
 • Vilket miljökontor kan vara med och planera hälsoskydds­träffen 2021?

VAR: Digitalt via skype. Skypelänk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig till handläggarträffen

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt