19 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Regionalt krishanteringsråd på tema covid-19 och totalförsvar

Foton av provrör med texten covid-19, högspänningsledningar och skyddssoldater som bevakar en hamn.

Totalförsvar och erfarenheter från hanteringen av covid-19-pandemin står på agendan för årets regionala krishanteringsråd, som sker digitalt.

Under förmiddagen får vi får höra om erfarenheter av covid-19-hanteringen på såväl regional som nationell nivå. Vi får också dragningar om Totalförsvarsövning 2020, beredskapsinsatsen i Östersjön i augusti, näringslivets roll i totalförsvaret och erfarenheter från kirurgi i konfliktområden.

Målgrupp

Kommunstyrelseordförande, kommunchefer, verkställande direktörer inom näringslivet, samt respektive organisations expertkompetens inom området civilt försvar, säkerhet och krisberedskap.

Anmälan

Anmälan sker via formuläret nedan, senast den 9 november. Inför den 19 november skickas en länk till den digitala konferensen via mejl till anmälda deltagare.

Foto nr 3: Antonia Sehlstedt, Försvarsmakten

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Dennis Lindberg

Försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanlands län