27 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Webbinarium om ekonomiskt våld- Vad är ekonomiskt våld och hur kan vi motverka det?

Tecknad bild. En hand som ger en annan hand pengar.

Ekonomiskt våld är en bland flera våldsformer, och handlar om att genom ett ekonomiskt övertag skaffa sig makt över sin partner. Det ekonomiska våldet tar sig uttryck till exempel genom att inte tillåta partnern att ha egna pengar eller kräva att partnern skriver på banklån och sms-lån. Ekonomiskt våld förekommer ofta tillsammans med fysiskt och psykiskt våld, men uppmärksammas ofta inte i samma utsträckning.

I syfte att öka kunskapen om ekonomiskt våld bjuder Länsstyrelsen Västmanland in till ett webbinarium. Det är viktigt att utsatta för ekonomiskt våld blir medvetna om hur våldet ser ut och vilka möjligheter de har att ta tillbaka kontrollen över sin ekonomiska situation. Genom att utbilda yrkesverksamma som möter individer utsatta för ekonomiskt våld ökar vi möjligheten att hjälpa de utsatta. Webbinariet utgår ifrån ett metodstöd om ekonomiskt våld, och ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut och vilka juridiska regler som styr våra rättigheter och skyldigheter i en parrelation.

Innehåll:

  • Att främja jämställdhet och motverka våld- en kartläggning av ekonomiskt bistånd i Västmanland- Pernilla Börjesson och Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland
  • Ekonomisk jämställdhet- Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland
  • Ekonomiskt våld i nära relationer- Elin Hedén, Föreningen Kvinnohuset i Västerås och Matilda Wahlström, Centrum Mot Våld
  • Ekonomiskt våld utifrån ett juridiskt perspektiv- Eva Kornhall, Advokatfirman Kornhall

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänsten, i mån av plats är även andra intresserade välkomna.

VAR: Digitalt, länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt