05 nov 2020 klocka 13.00 - 17.00

Friluftslivets år 2021 – uppstartsseminarium

Cirkel med text "Luften är fri"

Alla vinner på att så många som möjligt har tillgång till och kan ha ett aktivt friluftsliv. Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt för att öka medvetenheten om friluftslivets värde samt utveckla samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Den 5 november bjuder Länsstyrelsen in till ett uppstartsseminarium för projektet. Under en eftermiddag får du lyssna till inspirerande föreläsare och en chans att knyta friluftslivskontakter.

Länsstyrelsen vill nu bjuda in kommuner, ideella organisationer, markägarorganisationer, kommersiella aktörer, Region Västmanland, högskolor och myndigheter till ett uppstartseminarium för projektet som ska genomföras under nästa år. På seminariet deltar bland andra Svenskt Friluftsliv, Region Västmanland och Mälardalens högskola. Du är välkommen att presentera din verksamhet och framtida planer. Tillsammans diskuterar vi hur vi gemensamt kan lyfta fram länets kvaliteter inom friluftsliv och naturturism. Du är en av de viktiga aktörer som kan bidra till att Friluftslivets år 2021 blir en framgång.

Vad är Friluftslivets år 2021?

Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt för att få fler människor att upptäcka friluftsliv och långsiktigt fortsätta. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värde samt öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Länsstyrelsen uppdrag är att tillsammans med länets olika aktörer bidra till att skapa större förståelse för natur- och kulturvärden samt ökad sysselsättning kopplat till naturturism och friluftsliv.

Fördelar för er som deltar i Friluftslivets år 2021 är exempelvis:

  • Möjlighet att visa upp er verksamhet
  • Nå nya målgrupper och öka antalet medlemmar eller kunder
  • Skapa nätverk och samordna er verksamhet med andra organisationer
  • Öka engagemanget inom egna organisationer
  • Uppnå större förståelse för er verksamhet
  • Bidra till ökad folkhälsa.

ProgramPDF

Anmälan: Anmäl dig till Ulf Sandström, ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se, senast den 30 oktober 2020.
Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Målgrupp: Länets kommuner, ideella organisationer, markägarorganisationer, kommersiella aktörer, Region Västmanland, högskolor och myndigheter.

Frågor? Har du frågor om dagen eller programmet, kontakta Ulf Sandström, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 94 72.

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås. Möjlighet finns att medverka digitalt.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt