06 nov 2020 klocka 09.15 - 15.00

Möte politiker och tjänstemän i Mälaren – en sjö för miljoner!

Kanal med dagvatten genom gröna åkrar

Välkomna till en träff för MER-kommunerna! Politiker och tjänstemän från medlemskommunerna i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) bjuds in till en dag med fokus på hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna.

Vi ser gärna att det kommer minst en tjänsteman och en politiker från varje MER-kommun.

Tid: 6 november 2020, kl 09.15–15.00

Plats: Digitalt via Skype

Målgrupp: Samtliga medlemskommuner, både tjänstemän och politiker är välkomna.

Anmälan: Anmäl dig senast den 30 oktober via formuläret på denna sida. Varje person ska anmälas var för sig. Alla deltagare får också ange vilken fråga de vill diskutera under grupparbetet.

Kostnad: Mötet är helt kostnadsfritt för samtliga deltagare.

Underlagshandlingar:

  1. Preliminärt schemaPDF
  2. Underlag vision MVVF länk till annan webbplats
  3. Utvärdering av MERlänk till annan webbplats

Har du frågor, kontakta

Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund
E-post: elin.angman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 94 51

VAR: Digitalt möte via Skype

KOSTNAD: Mötet är helt kostnadsfritt för samtliga deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt