25 nov 2020 klocka 09.00 - 00.00

Länskonferens 2020

Allas rätt till ett liv utan våld -vikten av våldsförebyggande arbete!

Silhuett av kvinna som blir slagen

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel är våld som orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Genom det våldsförebyggande arbetet kan vi förhindra att våldet uppstår eller upprepas. Dock kan det finnas utmaningar så som exempelvis att det mer akuta arbetet behöver gå före samt så kan det upplevas resurskrävande och svårt. Årets länskonferens fokuserar därför på vikten av och kunskap om våldsförebyggande arbete.

Anmäl dig på Region Västmanlands webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänst och annan kommunal verksamhet, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård, rättsväsendet, politiker, ideella föreningar och andra intresserade.

Tid: 25 november kl 9.00 -15.00

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare innan start.
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 nov 2020

Kontakt