08 jun 2021 klocka 08.30 - 16.30

Funktionsutbildning - kommunikation

Utbildningens övergripande målsättning är att utveckla deltagarnas förmåga att arbeta i den specifika stabsfunktionen. Utbildningen ger konkreta verktyg och metoder för att snabbt kunna ingå i funktionens arbete inom ramen för en särskild händelse/samhällsstörning. Utbildningsledare är Tomas Kristiansson, Ledningsutvecklarna AB.

Omfattning i stort

Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper och förståelse för att kunna arbeta i stabsfunktionen kommunikation.

Metoder och förhållningssätt utifrån gemensamma grunder integreras i utbildningen. Utbildningen är generell, vilket innebär att personal från olika organisationer kan delta. Erfarenheter från olika organisationer, större övningar och verkliga händelser integreras i utbildningen.

Genomförande

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar utifrån en tänkt samhällsstörning i länet. Utbildningen genomförs med följande moment som grund:

  1. vilka erfarenheter finns av att arbeta i funktionen?
  2. vilka är funktionens huvuduppgifter?
  3. metoder och strukturer för att kunna arbeta i funktionen.
  4. simuleringsövning.

Målgrupp

Personer som ingår i egen aktörs stabsorganisation inom någon av funktionerna ovan. Antingen som ny eller med erfarenhet från covid-19-hanteringen.

VAR: Skultuna Brukshotell, https://www.skultunahotell.se

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Fika och lunch ingår. Uteblir du utan att meddela eller avbokar din plats senare än tre dagar innan utbildningsstart debiteras du 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt