18 sep 2020 klocka 09.15 - 15.30

Informationsmöte om vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

Kartillustration över Mälaren och dess tillrinningsområde

Detta informationsmöte utgör starten för processen att tillsammans med medlemmarna arbeta fram en gemensam vision för förbundets verksamhet med anledning av att projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" löper ut till sista december 2021. Visionen planeras att antas vid årsstämman i maj 2021.

Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds (MVVF:s) styrelse om att ta fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet, med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattendrag detta år.

Tid: 18 september 2020, kl 09.15–15.30

Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm (Gamla stan), eller digitalt via Skype

Målgrupp:
Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde - såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer - hälsas välkomna att delta vid informationsmötet.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 16 september via formuläret på denna sida. Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du vill delta digitalt eller fysiskt på plats. Det finns plats för max 25 personer på plats i Stockholm. Ange även då behov av specialkost. Alla deltagare får också ange vilken fråga de vill diskutera under grupparbetet på eftermiddagen. 

Eftermiddagens diskussionsfrågor
I anmälningsformuläret ska du kryssa för de två frågor/områden du helst vill diskutera under eftermiddagens grupparbeten (se mer info om dessa i dokumentet ”Diskussionsunderlag vision MVVF 2022-2027”)

Underlagshandlingar
Handlingarna har skickats ut tidigare med e-post, men finns också att ladda ner här:

Diskussionsunderlag vision MVVF 2020-2027PDF

Diskussionsunderlag bilaga - utvärdering MERPDF

FRÅGOR?
Kontakta Elin Ångman, elin.angman@lansstyrelsen.se, Mälarens vattenvårdsförbund, tfn 010-224 94 51.

VAR: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm (Gamla stan), eller digitalt via Skype

KOSTNAD: Mötet är helt kostnadsfritt för samtliga deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt