08- 09 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

INSTÄLLD! Utbildning- Sexuella övergrepp bland barn och unga

Barnteckning på ett samhälle.

INSTÄLLD!

 

Utbildning om barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp. Samt en genomgång av Erasor.

Ungefär vart femte barn utsätts någon gång för sexuella övergrepp. Det är vanligare att flickor än pojkar utsätts, men det är lika allvarligt om det händer en pojke som en flicka. Forskning visar att endast en bråkdel av sexuella övergrepp mot barn i Sverige kommer till myndigheternas kännedom.

Barn har ofta svårt att berätta om vad de har varit med om och de reagerar inte på samma sätt efter ett övergrepp. Symptom efter sexuella övergrepp från andra barn kan vara lika allvarliga och kräva lika omfattande insatser. Sexuell utsatthet inom en syskonrelation är relativt ovanligt men ofta allvarligt och innefattar behov av flera perspektiv.

Utbildningen ger en bred introduktion till sexuella övergrepp mot barn och lyfter barns utsatthet för sexuella övergrepp av andra barn. Hur ska man inom socialtjänsten möta barn och unga som varit utsatta och som utsätter andra för sexuella övergrepp? Vad är socialtjänstens uppdrag och när behöver man remittera vidare?

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att bistå socialtjänsten med metod- och kompetensstöd. Stödet kan utgöras av kurser och utbildningar samt skriftligt material.

Tid

Dag 1: kl 9.00-16.00

Dag 2: kl 9.00- 12.00

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg som möjliggör ett bra omhändertagande av dessa unga och deras familjer.

Utbildningens innehåll

-Barn och ungas sexuella utveckling

-Barn och unga med sexuellt utmanande beteenden

-Barn och unga som har utsatts för sexuella övergrepp

-Nödvändiga insatser och en genomgång av behandlingsmetoder

-Genomgång av riskfaktorerna i Erasor (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism)

-Socialtjänstens ansvar

Utbildare

Furuboda Balans genomför utbildningen och utbildningsledare är Annika Wassberg. Balans är ett behandlingsteam grundat av ett antal medarbetare som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem. För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella näterk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten i Västmanlands län.

Observera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att deltagarantalet understiger 50 personer samt så arrangeras socialt avstånd mellan anmälda deltagare i lokalen.

VAR: Lovisagården, Slottsgatan 6, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 7 oktober debiteras 500kr/person. Lunch intas på egen hand. Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt