13 aug 2020 klocka 08.30 - 11.00

Fältkurs om mellangrödor

Persisk klöver som exempel på mellangröda

Välkommen på en inspirerande kurs i fält i där vi fördjupar oss i odlingen av olika mellangrödor.

Del 1 - torsdag 13 aug

Vi tittar på insådda mellangrödor i vårsäd med olika insåningstekniker. Diskuterar artval, blandningar och strategier för etablering av mellangröda efter skörd. Vi kommer även titta på direktsådd av höstraps i vall.

Medverkande

Camilla Söderberg, Hushållningssällskapet

Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet

Petter Ström, Hushållningssällskapet

Tid
13 augusti, klockan 8.30-11.00

Plats
Vi samlas i vägkorset Lilla och Stora Bortomta, Ransta, hos Petter Ström

Karta med samlingsplats

Hitta platsen i Google mapslänk till annan webbplats

Anmälan

Senast den 12 augusti till Alexia von Ehrenheim (OBS - begränsat antal platser)

E-post: alexia.von.ehrenheim@hushallningssallskapet.se
Telefon: 070–758 20 26

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna

Del 2 - oktober

Under del två följer vi upp strategierna för etablering, blandningar och artval. Jämför tillväxt, marktäckning och rotsystem.

Covid-19. Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte genom att ta i hand.

 

VAR: Samling i vägkorset Lilla och Stora Bortomta, Ransta

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logotyp Greppa näringen

Kontakt