04 nov 2020 klocka 13.00 - 16.00

Webbseminarium BoTryggt 2030

Människor i tecknat format som sträcker upp händerna samt texten BoTryggt 2030

Vill du veta hur trygga bostäder och bostadsområden kan skapas? Då är du varmt välkommen att delta på ett webbseminarium om BoTryggt2030 som ordnas av stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen i Västmanland.

Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner tagit fram standarden för planeringen av säkra och trygga livsmiljöer, samlat i handboken BoTryggt2030.

BoTryggt2030 handar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning. Standarden innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet vilket i sin tur syftar till att konkretisera målen i Agenda 2030.

Webbseminariet kommer att ha handboken BoTryggt2030 som utgångspunkt. Vi kommer att fördjupa oss i de teoretiska utgångspunkterna i standarden samt de olika checklistorna och på vilket sätt de kommer till användning i praktiken. Under seminariet kommer vi även att titta på en detaljplan från en av länets kommuner och diskutera tillämpningen av BoTryggt i planprocessen.

Mer info om BoTryggt2030 hittar du på www.botryggt.selänk till annan webbplats

MÅLGRUPP: LänsBrå (brottsförebyggande nätverk i Västmanlands län), ansvariga politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

ANMÄLAN: Anmälan sker via formuläret nedan. Deltagandet är kostnadsfritt. Länk till webbkonferensen skickas efter sista anmälningsdagen till anmälda deltagare.

VAR: Webbseminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt