24 sep 2020 klocka 10.00 - 15.00

INSTÄLLD!

Webbkonferens om ungdomar och brott

Händer som håller i varandra

INSTÄLLD!!

Webbkonferensen i Västerås har tyvärr med kort varsel blivit inställd! Men SKR sänder konferensen digitalt och anmälan är öppen på SKR's hemsida tom 17 september!

 

Vilka insatser fungerar när barn och unga begår brott? Vad kan man få för stöd från de statliga aktörerna?

SKR, Brottsförebyggande rådet, Skolverket och Socialstyrelsen föreläser om barn och unga som begår brott. Samt så får vi ta del av lokala exempel på hur man jobbar mot kriminella ungdomar.

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Länsstyrelsen Västmanland som möjliggjör en gemensam webbsändning av konferensen. Temat för konferensen är Ungdomar och Brott.

Länets kommuner arbetar på ett eller annat sätt med förebyggande och riktade insatser mot ungdomar som begår brott. Vilka insatser fungerar när barn och unga begår brott? Vad kan man få för stöd från de statliga aktörerna? Vi kommer bland annat att få lyssna till SKR, Brottsförebyggande rådet, Skolverket och Socialstyrelsen samt få ta del av lokala exempel på hur man jobbar mot kriminella ungdomar.

MÅLGRUPP: Tjänstemän och förtroendevalda i kommun, rättsväsende och hälso-sjukvård som ingår i Länsstyrelsens ANDTS-nätverk, LänsBrå (Brottsförebyggande nätverk), Regionala samverkansgruppen för kvinnofrid samt länets kvinnofridssamordnare.

TID: 24 september 2020 kl 10.00-15.00 (inregistering med kaffe kl 9.30)

ANMÄLAN: Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela antalet platser jämnt mellan de olika nätverken/kommuner/yrkeskategorier.

FÖRTÄRING: Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Observera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och reserverar oss för att konferensen kan behöva genomföras i enbart digital form. En länk kommer då att skickas ut till anmälda deltagare.

VAR: Aros Congress Center (ACC) Munkgatan 7 Västerås OBS! Konferensen kan behöva genomföras i enbart digital form. En länk kommer då att skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter 23 september debiteras 500kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt