13 aug 2020 klocka 14.00 - 15.00

Fältvandring fröblandningar som gynnar pollinatörer

Blålila och vita blommor.

Blommande honungsört och bovete. Foto: Julia Carlsson

Vid fältvandringen tittar vi på ettåriga och fleråriga fröblandningar för pollinatörer. Vi kommer också att prata om hur de kan kombineras med förgröningsstödet.

Sällan har det pratats så mycket om vikten av att gynna pollinatörer i odlingslandskapet som nu! Både i syfte att öka skördarna och gynna den biologiska mångfalden. Våra humlor och bin lider brist på både födotillgång och boställen. Med hjälp av ekologiska fokusarealer och miljöersättningar kan pollen- och nektarresurser skapas för pollinerande insekter. I augusti blommar förutom bovete, perserklöver och honungsört även solros och hampa som fåglar gillar.

För att säkerställa att avstånd mellan deltagare och rekommendationer mot covid-19 hålls kommer fältvandringen genomföras både klockan 14.00 och klockan 15.00. Kryssa i anmälan vilken tid du vill delta!

Målgrupp: Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Anmälan: Anmäld dig i webbformuläret.

Vid för få deltagare eller hällregn kan fältvandringen komma att ställas in.

Tänk på att avanmäla dig om du känner dig krasslig.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Julia Carlsson så får du delta i mån av plats.

Anmäl dig

Vänligen respektera sista anmälningsdatum, vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Brunnby Gård, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt