01 aug 2020 klocka 10.00 - 14.00

Ängens dag!

Slåtter. Foto: Ylva Granath

Lieslåtter. Foto: Ylva Granath

Fira Ängens dag på Billingen i Strömsholms naturreservat. ”Dagen fungerar som ett ”öppet hus” och ni är välkomna när det passar mellan klockan 10 och 14”.

Slåtterängen är vår artrikaste miljö i odlingslandskapet. För bara 30 år sedan var ängsmarkerna mångdubbelt fler än idag. Ängarna har odlats upp till åker, vuxit igen till skog eller används som betesmarker. Det är därför extra betydelsefullt att vi sköter de ängar som finns kvar med omsorg!

Det här är en dag då du kan lär dig mer om ängsskötsel. Hur du skärper ditt lieblad och förbättrar din teknik när du slår din egen äng. Du får även lära dig mer om de pollinerande insekter som trivs på en blommande äng.

Stationer:

 • Skärpning av blad till knackelie
  Prova på tekniken för att skärpa ett knackeblad genom kallsmide med städ, jigg samt bryning. Ta gärna med din egen lie!
 • Lieslåtter
  Prova på att slå med lie och lär dig om hur man ställer in en lie utefter din egen kropp och slåtterytans förutsättningar.
 • Information om ängen, floran och historia
  Lär dig mer om ängens historia, dess flora och historiska betydelse för människa och biologisk mångfald. 
 • Guidning om pollinerande insekter på ängen
  Magnus Stenmark berättar om vilda bin och humlors liv och leverne, vi letar boplatser och olika arter.
 • Försäljning av lokalproducerad honung

Möjlighet att prova på finns även för dig som inte har ett egen lie men gärna vill känna på tekniken.

Medtag gärna egen fikakorg!

Observera: Vid dagsregn kan aktiviteten komma att ställas in.

Plats: Billingen i Strömsholms naturreservat
Hitta till Billingen via Naturkartan:
https://naturkartan.se/sv/vastmanland/parkering-billingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Medverkande:

SLÅTTERFOLKET
Slåtterfolket är ett samspelt slåtterlag bestående av enskilda entreprenörer med lieslåtter och ängsskötsel som gemensam nämnare. Laget har erfarenhet av mångsidig lieslåtter på såväl stagghed som örtrik ängsmark och är främst verksamma i Dalarna och kring Stockholmsregionen.

Magnus Stenmark, Calluna AB
Naturvårdsbiolog som arbetar med artinventeringar, miljöövervakning och naturvårdsåtgärder – och specialiserad på vildbin.

Anpassningar pga corona-pandemin: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber er att stanna hemma vid förkylningssymptom. På platsen ser vi till att inte stå för trångt vid stationerna, och vid behov skriva upp oss för visning vid respektive station så att grupperna inte blir för stora.

Anmäl dig

Anmäl dig gärna så vi vet ungefär hur många som kommer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Billingen i Strömsholms naturreservat

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt