18 jun 2020 klocka 15.00 - 16.00

Fältvandring fröblandningar som gynnar pollinatörer

Blålila och vita blommor.

Blommande honungsört och bovete. Foto: Julia Carlsson

Vid fältvandringen tittar vi på ettåriga och fleråriga fröblandningar för pollinatörer. Vi kommer också att prata om hur de kan kombineras med förgröningsstödet. OBS! Ändrad dag från 16/6 till 18/6

Sällan har det pratats så mycket om vikten av att gynna pollinatörer i odlingslandskapet som nu! Både i syfte att öka skördarna och gynna den biologiska mångfalden. Våra humlor och bin lider brist på både födotillgång och boställen. Med hjälp av ekologiska fokusarealer och miljöersättningar kan pollen- och nektarresurser skapas för pollinerande insekter. I juni blommar till exempel bovete, perserklöver och honungsört.

Vi ser till att hålla avstånd mellan deltagare och följer rekommendationer mot covid-19.

Målgrupp: Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Anmälan: Anmäl dig till Julia Carlsson, 010-2249420.

Tänk på att avanmäla dig om du känner dig krasslig.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Julia Carlsson så får du delta i mån av plats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Brunnby Gård, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt