03- 04 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

Mörk gestalt som står över en person som skyddar sig med händerna

Varför kan MI vara hjälpsamt för att öka motivation till en förändring vid våld i nära relationer? I en relation där psykiskt eller fysiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga samt hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv.

Alla deltagare får ett exemplar av boken "Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer".

Utbildare: Liria Ortiz är leg.psykolog, leg. psykoterapeut, handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare samt författare. Hon utbildar i metoden Motiverande samtal och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria Ortiz föreläser ofta på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi.

MÅLGRUPP: Personal inom socialtjänsten som arbetar med våldsutsatta och/eller våldsutövare i Västmanlands län. Inga förkunskaper om MI krävs men deltagaren ska ha kunskap om våld i nära relationer samt uppdrag att arbeta med våld i sin organisation. Deltagaren ska ha genomgått webbkurs om våld www.webbkursomvald.se , intyg ska lämnas innan kursstart till pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se . Deltagaren ska även ha läst boken "Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer" innan kursstart. Boken upphämtas i anmäld deltagares namn i Länsstyrelsens reception tidigast 10 augusti.

TID: 3-4 september kl 9.00-16.00 (Inregistrering kl 8.30)

ANMÄLAN:
Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Länsstyrelsen bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunchen intages på egen hand.

Observera! Länsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i det fall social distansering rekommenderas så kommer utbildningen att genomföras digitalt.

VAR: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 Västerås

KOSTNAD: Deltagandet kostar 1000kr. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 1000kr per person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt