24 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Konferens om EU/EES-medborgare utsatta för exploatering i Sverige

Tiggare som sitter på gatan blan folk som går förbi

Länsstyrelsen i Västmanland har under 2020 fått regeringsuppdraget att samordna och ansvara för regionala kompetensutvecklingsinsatser i frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare i sex län; Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Östergötland.

Det finns ett flertal EU/EES-medborgare i våra län som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt och därmed lever utanför flera av samhällets skyddsnät vilket ofta innebär utsatthet. Ett synligt uttryck av utsattheten kan vara hemlöshet och tiggeri, men de kan även bli utsatta för sexuell exploatering och människohandel, utnyttjade genom exploatering på arbetsmarknaden med oskäliga löner och slavliknande förhållanden samt utnyttjas i organiserad brottslighet. Syftet med konferensdagen är att lyfta olika perspektiv utifrån exploatering av utsatta EU/EES-medborgare i Sverige.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänsten, myndigheter, hälso- och sjukvården och ideella föreningar.

Tid: 24 september 2020 klockan 9.00-16.00.

Plats: Konferensen genomförs som webbsändning. Webbsändning genomförs via Vimeo. En länk med mer information kommer skickas ut efter sista anmälningsdag.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan.

Konferens om EU/EES-medborgare utsatta för exploatering i Sverige

8.45-9.00 Konferensen öppnar i Vimeo.

9.00-9.15 Inledningstal Riksdagsledamot Åsa Eriksson (S) Västmanland

9.20-9.50 Presentation av uppdraget:

  • Länsstyrelsen Västmanland Regional samordnare utsatta EU/EES-medborgare Jurgita Ravaityte Kristoffersson
  • Regionskoordinator prostitution och människohandel Region Mitt Anna Runesson
  • Migrationsverket Regional samordnare för arbete mot människohandel i Region Mitt Linnéa Svensson

9.55-10.35 Utsatta EU/EES-medborgare- juridiska förutsättningar för kommunens och regionens arbete, bland annat socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvård, SKR Mia Hemmestad

10.35-11.00 Paus

11.00-11.45 Socialtjänstens arbete med utsatta EU/EES-medborgare- En genomgång av Socialstyrelsens vägledning, Socialstyrelsen Sara Lundgren

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Uppsala EU-samverkan- att se och arbeta med människohandel och människoexploatering, Annika Svensson polisen i Uppsala och Vlad Virgil Socialtjänsten Uppsala

13.50-14.40 Människohandel och tiggeri- när samverkan fungerar! Om ärendet Lodjur. Niklas Terlinder, chef GIGOB/Polisen, Anna Runesson, regionskoordinator prostitution och människohandel Region Mitt, Kremena Hultby, Frälsningsarmén

14.40-15.00 Paus

15.00-15.45 Vägen ut ur sexhandeln, Talita, Anna Sander och Josephine Appelqvist

15.45-16.00 Sammanfattning och avrundning av konferensdagen

Länsstyrelserna
VAR:
Digital livesändning.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt