26 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Västmanlands årliga Barnrättsdag

Barnrättsdagen 2020 syftar till att ge dig som möter barn i ditt vardagliga arbete praktiska verktyg för att hjälpa barn i utsatta situationer. Under dagen kommer du att få flera verktyg presenterade som berör områden såsom jämställdhet, våld, integration och psykisk ohälsa.

Sedan 1 januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter har stärkts ytterligare och de som arbetar med barn får ett skarpare juridiskt verktyg.

Men hur kan vi som möter barn i vår vardag i skola, förskola, socialtjänst, hälso- och sjukvården, föreningslivet mm. bidra till att stärka barns rättigheter?

Vår förhoppning är att bidra med inspiration som hjälper er att utveckla ert arbete med att stärka barn.

Program Barnrättsdagen 2020PDF

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter barn och unga i Västmanlands län

TID: 26 oktober 2020 kl 9.00-16.00 (Fika och registrering från kl 8.30)

ANMÄLAN: Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch sker på egen hand.

Observera! Länsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det fall begränsningen om max 50 personer fortfarande är aktuell och social distansering ännu rekomenderas så kommer konferensen att genomföras digitalt.

VAR: Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10 i Västerås.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Fika förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt