26 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Västmanlands årliga Barnrättsdag

Utbildningsdagen kommer i år att webbsändas! Barnrättsdagen 2020 syftar till att ge dig som möter barn i ditt vardagliga arbete praktiska verktyg för att hjälpa barn i utsatta situationer. Under dagen kommer du att få flera verktyg presenterade som berör områden såsom jämställdhet, våld, integration och psykisk ohälsa.

Sedan 1 januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter har stärkts ytterligare och de som arbetar med barn får ett skarpare juridiskt verktyg.

Men hur kan vi som möter barn i vår vardag i skola, förskola, socialtjänst, hälso- och sjukvården, föreningslivet mm. bidra till att stärka barns rättigheter?

Vår förhoppning är att bidra med inspiration som hjälper er att utveckla ert arbete med att stärka barn.

Program Barnrättsdagen 2020PDF

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter barn och unga i Västmanlands län

TID: 26 oktober 2020 kl 9.00-16.00

ANMÄLAN: Anmäld dig via formuläret nedan.

VAR: Webbsändning, länk skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt