16 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer

Kvinna som ser fundersam ut, ord som Pengar, Barnen, Huset, Låna är ovan hennes huvud.

Våld i nära relationer är ett mångsidigt problem och kräver att många samverkar. Ofta är det en av förutsättningarna för ett kvalitativt socialt arbete med våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld i nära relationer och våldsutövare. Hur kan man arbeta tillsammans utifrån olika ansvarsområden inom socialnämden, hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?

Fokus i utbildningen är samverkan och samordning i arbetet med våld i nära relationer med den våldsutsatta och dennes eventuella barns behov av säkerhet i centrum. Utbildningen består av föreläsningar varvade med grupparbeten utifrån olika case, diskussioner och reflektioner.

Frågor som berörs är bland annat:

  • Hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?
  • Framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan?
  • Vem gör vad och varför?
  • Rättssäkerhet och samverkan?
  • Hur delar man information?
  • Vem har ansvar för insatserna och varför?
  • Hur samordnar vi utredningsarbete och insatser för våldsutsatta, våldsutövare och eventuella barn på ett säkert sätt?

Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

(SOSFS 2014:4)

Utbildare: Linn Moser Hällen, Arvin Utbildning. Linn är socionom med mångårig arbetslivserfarenhet av våld i nära relationer.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten i Västmanlands län

Tid: 16 september 2020 kl 9.00-16.00

Anmälan: Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch sker på egen hand.

Observera! Länsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i det fall social distansering rekommenderas så kommer utbildningen att genomföras digitalt.

VAR: Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 1000 kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt