07 maj 2020 klocka 13.00 - 15.00

Att främja jämställdhet och motverka våld. Om kartläggning av ekonomiskt bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv

En hand som ger pengar till en annan hand med ett kryss på.

Digitalt seminarie som vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten med ansvar för ekonomiskt bistånd och/eller våld i nära relationer

Länsstyrelsen bjuder in till information och dialog kring genomförd kartläggning. Kartläggningen har undersökt dels jämställdhetsperspektivet i stort inom ekonomiskt bistånd, dels specifikt hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras inom det ekonomiska biståndet. Kartläggningens syfte är att få systematiserad kunskap om nuläget i länets kommuer och att lyfta fram exempel som kan bidra till lärande och ett stärkt arbete i fler kommuner.

Innehåll:

  • Kartläggningens innehåll och resultat. Utvärderare Elin Törner, Spira Utvärdering, redogör för genomförande och resultat samt sina iakttagelser och reflektioner.
  • Tid för frågor

Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten med ansvar för ekonomiskt bistånd och/eller våld i nära relationer.

Tid: 7 maj kl 13.00-15.00

Anmälan: Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Förberedelse: Kartläggningen kan beställas av Länsstyrelsen eller laddas ned här: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2020/att-framja-jamstalldhet-och-motverka-vald.htmllänk till annan webbplats


VAR: Utbildningen är digital. En inbjudan med digital länk kommer att skickas ut innan utbildningen startar.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt