02 apr 2020 klocka 09.00 - 16.00

Inställt: Starta småskalig ekologisk äggproduktion

Höna

INSTÄLLT på grund av situationen med covid-19.

Ekologisk äggproduktion är något att satsa på! Men hur kommer jag igång och vilka kontakter behöver jag ta? Hur vet jag att jag har rätt förutsättningar och uppfyller kraven i lagen?

Den här kursdagen riktar sig till dig som funderar på att starta småskalig ekologisk äggproduktion. Du får veta mer om stegen du behöver ta för att verksamheten ska bli bra. Vi kommer även att göra ett studiebesök där man arbetar med mobila hönshus.

Kursen anordnas i Jäders församlingshem i Eskilstuna, Södermanland.

Program

  • Så ser dagsläget ut för ekologisk äggproduktion.
  • Regler för ekologisk äggproduktion.
  • Hönans krav på uppfödning, utfodring, skötsel och byggnader.
  • Sjukdomar och smittskydd.
  • Var finns marknaden för mina ägg?
  • Studiebesök på Tustrups Gård & Ägg, där man arbetar med mobila hönshus.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Åsa Odelros, föreläsare och rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion, medverkar under dagen.

Målgrupp

Landsbygdsföretagare som planerar för eller redan bedriver ekologisk produktion. I första hand är kursen till för företagare i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. I mån av plats är företagare som tillhör målgruppen välkomna även från andra län.

VAR: Jäders församlingshem, Jäder Fridhem 1, Eskilstuna, Södermanlands län

KOSTNAD: Kaffe och lunch 200 kronor inklusive moms

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 mar 2020

Kontakt