04 mar 2020 klocka 09.00 - 12.00

Samverkansträff - Älvsamordning

Foto av vattendrag

Länsstyrelsen bjuder in länets älvsamordningsgrupp till en samverkansträff.

Syftet med nätverket är att skapa kontaktvägar mellan reglerare och geografiskt områdesansvariga. Detta för att underlätta samverkan vid inträffade höga eller låga flöden. Nätverket kan också genomföra viss övningsverksamhet för att öka kunskapen om varandras ansvar och roller.

Målgruppen för träffen är deltagarna i länets älvsamordningsnätverk.

Dagordning:

09.00 Studiebesök Sala – Titta på dammvallarna utifrån problematiken med dammsäkerhet

10.30 Uppdatering av lista med kontaktpersoner

10.35 Vad har hänt sedan sist? – Varje organisation redogör för läget

11.00 Förutsättningar inför våren – Rapport från SMHI 

11.20 Information från Länsstyrelsen 

12.00 Övriga frågor och avslut

VAR: Måns Ols utvärdshus, Måns Ols 100, Sala

KOSTNAD: Ingen Kostnad. Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt