01 apr 2020 klocka 08.30 - 16.00

Inställt: Västmanlands årliga Barnrättsdag

INSTÄLLT på grund av situationen med covid-19.

Barnrättsdagen 2020 syftar till att ge dig som möter barn i ditt vardagliga arbete praktiska verktyg för att hjälpa barn i utsatta situationer.

Sedan 1 januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter har stärkts ytterligare och de som arbetar med barn får ett skarpare juridiskt verktyg.

Men hur kan vi som möter barn i vår vardag i skola, förskola, socialtjänst, hälso- och sjukvården, föreningslivet mm. bidra till att stärka barns rättigheter?

Barnrättsdagen 2020 syftar till att ge dig som möter barn i ditt vardagliga arbete praktiska verktyg för att hjälpa barn i utsatta situationer. Under dagen kommer du att få flera verktyg presenterade som berör områden såsom jämställdhet, våld, integration och psykisk ohälsa.

Vår förhoppning är att bidra med inspiration som hjälper er att utveckla ert arbete med att stärka barn.

Boka in dagen redan nu – ett mer utförligt program för dagen kommer!

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter barn och unga i Västmanlands län


VAR: Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10 i Västerås.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Fika förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt