23 mar 2020 klocka 09.00 - 13.00

Inställt: Välkommen till en gemensam dag om aktuella fondmedel!

Foto av fem personer som samtalar

INSTÄLLT på grund av situationen med covid-19.

Samordningsförbunden Västmanland, Sala kommun, Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland, Migrationsverket och Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige välkomnar dig till ett informations- och diskussionsmöte om de olika fondmedel som finns att söka.

Syftet med dagen är att informera och inspirera länets aktörer till att söka olika fondmedel med målsättning att utveckla och förbättra verksamheter för asylsökande, nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden samt stöd till kompetenshöjande insatser.

Välkommen!

Program

08.30-09.00 Registrering och samling med kaffe

09.00-09.15 Inledning, Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Västmanlands län

09.15- 10.00 Information från deltagande organisationer om de kommande utlysningar:
Samordningsförbunden, Linda Anderfjäll och Ann Rilegård
Länsstyrelsen, Petteri Hällström
Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige, Carl Axelsson
Migrationsverket, Anna Sjöberg

10.00- 10.30 Fika och dialog och diskussion med ansvariga utifrån de lokala utmaningarna

10.30- 11.30 Praktiska exempel ”Från ansökan till beviljat projekt”

11.30- 12.00 Horisontella principer, Christina Söderström Nilsson Sala kommun

12.00-12.55 Möjlighet att ställa frågor, bolla egna idéer och hitta andra att samverka med (inklusive lätt förtäring)

13.00 Avslutning

Målgrupp: tjänstepersoner från kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället som på olika sätt kan bidra till, medverka i eller äga projekt inom ramen för olika struktur- och utvecklingsfonder. Deltagande på informationsmötet innebär inte att du eller din organisation har förbundit er att vara med i eventuella kommande projekt.

VAR: Aros Congress Center, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt, fika ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt