05 mar 2020 klocka 09.30 - 16.00

Stadsplanering, platsutveckling och trygghetsskapande åtgärder i praktiken

Välkommen till denna konferens som arrangeras inom ramen för Länsstyrelsens brottsförebyggande nätverk LänsBrå. Syftet med konferensen är att höja kunskap och förståelse kring sambandet mellan fysisk planering och boende och den upplevda tryggheten. Under dagen kommer du att ta del av aktuell forskning, platsutveckling utifrån en trygghetsaspekt samt goda exempel på fungerande metoder, men även något exempel på hur vi inte ska göra.

Program

9.00 Registrering och kaffe med smörgås

9.30 Inledning

9.40 Hur skapar vi attraktiva platser för människor?
Mia Wahlström – Tekn.dr. i samhällsplanering, konsult på avdelningen Strategisk samhällsanalys, Tyréns AB

10.30 Stadsplanering – brott och trygghet
Thomas Pettersson – Poliskommissarie, Polismyndigheten

11.15 Effektiv samverkan i praktiken
Annika Hedberg Roth - utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet i Fagersta kommun samt Petronella Hjertqvist – kommunpolis, Polismyndigheten

11.50 Lunch

13.00 Hur kan man öka tryggheten i det offentliga rummet genom BoTryggt2030 (nyproduktion/ombyggnation)? Hur kan man öka tryggheten i det offentliga rummet genom platssamverkan (befintlig bebyggelse)?
Magnus Lindgren – Generalsekreterare, Tryggare Sverige

14.30 Kaffepaus

15.00 BID – attraktiva och trygga platser genom samarbete
Jakob Ebner – Projektledare Enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen Dalarnas län samt Angelica Ekholm – Näringslivschef, Borlänge kommun

15.45 Frågor och avrundning

16.00 Tack för idag!

Målgrupp: Konferensen riktar sig till en bred målgrupp såsom politiker som verkar inom byggnadsnämnden samt nämnd för brottsförebyggande frågor, kommunala tjänstepersoner inom plan- & bygglov, brottsförebyggande samordnare, representanter från lokala BRÅ, Polisen, säkerhetsansvariga inom näringslivet och större föreningar, representanter för fastighetsägare med flera.

Anmälan: Via formuläret nedan senast den 25 februari 2020. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt förmiddag- och eftermiddagsfika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt