20 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Våldet går inte i pension - våld i äldres nära relationer

Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhällsproblem. Frågan behöver uppmärksammas mycket mer och kompetensen inom både yrkesgrupper som möter äldre personer och hos anhöriga behöver öka.

Eva Wassén Eriksson är författare och föreläsare och genomför i samarbete med Brottsoffterjouren Sverige (BOJ) föreläsningen "Våldet går inte i pension" som utgår från boken med samma namn som hon skrivit på uppdrag av BOJ. Eva har många års erfarenhet av offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef.

Ur innehållet:

  • Olika former av våld i äldres nära relationer
  • Faktorer som bidrar till våld
  • Tecken på våld
  • Demens som en riskfaktor
  • Förövare - vilka är de?
  • Vad kan hända med eventuella husdjur?
  • Statistik
  • Forskningsläget
  • Fallbeskrivning
  • Presentation av studiematerial

MÅLGRUPP:
Föreläsningen vänder sig främst till Västmanlands nätverk för våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning samt deras kollegor, i mån av plats är även andra välkomna.

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid avbokning senare än 24 timmar innan seminariet debiteras 500 kronor per person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Maria Lehrberg

Utvecklingsledare