14 maj 2019 klocka 18.30 - 21.00

Vårkväll i Strömsholms naturreservat

En person i blå klder och rosa mössa går på en stig i en vårig lövskog.

Följ med på en naturvandring i ett mycket naturskönt, kulturhistoriskt och spännande område. Mycket händer i vassar, våtmarker, ängsmarker och lövbryn just nu när de insektsätande flyttfåglarna anländer och naturen ställer om till sommarskrud   

Samlingsplats: Observationsplattformen Linnékullen, Lagårdssjön, Strömsholm, sedan gemensam bilfärd till Billingen, ungefär 15 min. Hittar du till Billlingen så anslut gärna vid parkeringen där.

Sträcka: Vi går cirka 3 kilometer tillsammans. Del av sträckan, fram till observationsplattformen är iordningställd, i övrigt vandrar vi längs lundar och över betad hagmark. 

Utrustning: Ta gärna med fika. Stövlar eller annat på fötterna än gymnastikskor kan vara bra om det är blött.  

Annat: Tänk på att lämna din hund hemma. Det finns troligen finns kor i hagarna som kan bli nyfikna och uppspelt av sådan följeslagare. 

Mer information: Stefan Johansson, 076-298 83 93 stromsholmsnatur@live.se

VAR: Billingen, Strömsholms naturreservat, Hallstahammars kommun.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt