12 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningstjänstbil på väg. Foto Räddningstjänsten Karlstad

Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Välkommen till en utbildningsdag om räddningstjänst under höjd beredskap. Utbildare är Ove Brunnström och Inga-Lill Söderkvist från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Utbildningen kommer att behandla lagstiftning, från scenario till resurs, förmågor, resurser, behov av utveckling, förmågespecifika vägledningar och planerade vägledningar.

Dagen inleds med en kort överblick av det återupptagna arbetet med civilt försvar och en historisk tillbakablick. Vi får även en beskrivning av inriktningen för befolkningsskyddet idag. Föreläsarna orienterar oss därefter i lagstiftningen, från scenario till resurs, förmågor, resurser, behov av utveckling, förmågespecifika vägledningar och planerade vägledningar gällande räddningstjänst under höjd beredskap. Syftet med dagen är att öka samverkan inom civilt försvar och höja kunskapen om räddningstjänstens roll vid höjd beredskap.

Fullständigt program presenteras efter 31 januari, i samband med bekräftelsen som går ut till antagna deltagare.

Målgrupp: Räddningstjänstpersonal, beslutsfattare (tjänstemän och politiker) och handläggare som arbetar med frågor kopplade till civilt försvar och totalförsvarsplanering inom U-Sam och inom Regionala krishanteringsrådet. Vid stort intresse för utbildningen kommer anmälda deltagare från räddningstjänsten att prioriteras. Antal platser: 50

Tid: 12 februari, kl 09.00-16.00

Plats: Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget 7, Västerås

Anmälan: Anmäl dig via formuläret senast den 31 januari. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe under förmiddag och eftermiddag ingår.

Frågor? Om programmet och praktiska frågor, kontakta Hanna Mård, e-post: hanna.mard@lansstyrelsen.se, tfn: 010–224 94 61.

VAR: Elite Stadshotell, Stora torget 7, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt