11 feb 2020 klocka 08.30 - 16.30

Fokus på modernismens arkitektur och bevarande

Modernistisk byggnad

Välkommen till ett heldagsseminarium med fokus på modernismens arkitektur och bevarande! Kom och lyssna på spännande föredrag, debattera och framtidsspana om modernismens arkitektur och samhällsplanering.

Under dagen kommer vi belysa olika aspekter av det moderna kulturarvet: hur arbetar vi varsamt med den moderna arkitekturen, hur ska den förvaltas, vilka utmaningar finns, vilka värden ska bevaras och hur kan vi se den moderna arkitekturen som en resurs i samhällsplanering och besöksnäringen?

Seminariet är ett slutseminarium för projektet Modernismen i Västmanland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum sedan 2009. Läs mer om projektet på modernismen.selänk till annan webbplats

08.30 – 09.00 Anmälan

09.00 – 09.30 Moderator för dagen hälsar välkommen! Mia Geijer, fil. dr i arkitekturhistoria och antikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län. Modernismen i Västmanland, Cecilia Lagerfalk Rooth och Anna Ahlberg, byggnadsantikvarier, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

09.30 – 10.15 Ett hatat, älskat och hotat kulturarv. Martin Rörby, fil. dr, arkitekturhistoriker

10.15 – 10.45 PAUS MED FIKA

10.45 – 11.15 Välfärdssamhällets vardagslandskap – nedslag i 1900-talets gröna kulturarv. Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet

11.15 – 11.45 Återbruka! – kulturvärden att ta med i stadsomvandlingen.
Mari Ferring, fil. dr, senior utredare, Samhällsbyggnad Kulturmiljögruppen WSP.

11.45 – 12.15 Metoder och ambitioner i förvaltningen av modernismen.
Martin Åhrén, antikvarie, Sweco Architects AB.

12.15 – 13.15 LUNCH

13.15 – 13.45 Med bevarande som utvecklingsstrategi – i Borås blir modernismen både historia och framtid? Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Borås stad.

13.45 – 14.15 Användning, användning, användning – restaurering av Eslövs medborgarhus. Kerstin Barup, arkitekt, Barup & Edström arkitektkontor AB.

14.15 – 14.45 Folkhemsturen - en populär upptäcksfärd i det modernistiska landskapet. Niklas Ulfvebrand, doktorand i arbetslivshistoria och Rebecca Svensson, fil. dr i ekonomisk historia, Folkhemsturen.

14.45 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 16.30 Framtidsspaning - korta föredrag.

 • Retrospektiv framtidspaning – hur tänkte man då?
  Niklas Ulfvebrand och Rebecca Svensson, Folkhemsturen
 • Modernismen- utmaning och möjlighet för Västerås innerstad.
  Anna Jägvald, Planarkitekt/samhällsplanerare, Västerås stad
 • Västerås – en levande och attraktiv stadskärna?
  Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan
 • Arkitektur – en resurs för besöksnäringen?
  Henrik Wester, Turismchef, Region Västmanland
 • Paneldiskussion och sammanfattning av dagen

16.30 – AVSLUT

Målgrupp: Verksamma inom samhällsplanering, arkitektur, fastighetsförvaltning, kulturmiljö och kulturarv.

Tid: Tisdagen den 11 februari kl 08.30- ca 16.30

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Västerås stadshus

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast måndagen den 3 februari 2020. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Under dagen bjuder vi på fika. Lunch sker på egen hand och bekostnad.

Frågor: Om programmet och praktiska frågor om arrangemanget kontakta:

Anna Ahlberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län
e-post: anna.ahlberg@lansstyrelsen.se
tel: 010-224 95 11

Cecilia Lagerfalk Rooth, Länsstyrelsen i Västmanlands län
e-post: cecilia.lagerfalk-rooth@lansstyrelsen.se
tel: 010-224 93 03

VAR: Kommunfullmäktigesalen, Västerås stadshus

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt