20 feb 2020 klocka 09.00 - 12.00

Introduktionsträff för nya deltagare i Västmanlands kriskommunikationsnätverk

U-Sams struktur

Vad är U-Sam och vad är Västmanlands kriskommunikationsnätverk? Hur är systemet uppbyggt? Hur arbetar vi tillsammans med kommunikation i en kris? Det är några av frågorna du får svar på under vår introduktion till kriskommunikationsnätverket.

Syftet med träffen är att du ska få en bättre bild av systemet för krisberedskap och kriskommunikation i Västmanland och delvis också i Sverige. Tanken är också att du ska få en bättre förståelse för hur du och din organisation kan bidra. Vi som bjuder in till halvdagen är U-Sams Arbetsgrupp Kriskommunikation. Välkommen!

Program

Presentation av U-Sam
Dennis Lindberg, försvarsdirektör Länsstyrelsen

  • det svenska krisberedskapssystemet
  • syftet med U-Sam, vilka ingår?
  • arbetsgrupperna i U-Sam
  • hur går larmkedjan vid en händelse?

Grupparbete

Kriskommunikationsnätverket
Åsa Erikols, kriskommunikatör Länsstyrelsen och Erik Bergman, kommunikationschef, Länsstyrelsen

  • nätverkets rutiner, riktlinjer, checklistor, rollkort
  • nätverkets FB-sida och kontaktvägar
  • nätverkets träffar och arbetsgrupper

Snabbgenomgång stabsmetodik
Sara Emretsson-Olsson, kommunikatör Hallstahammars kommun

Målgrupp Nya deltagare i kriskommunikationsnätverket. Ni som har varit med ett tag är också välkomna i mån av plats.

Anmälan Anmälan dig nedan senast den 14 februari.
Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost (fika ingår).

VAR: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås, lokal Ängsö

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt