31 jan 2020 klocka 09.00 - 12.00

Samverkansträff - Seveso

Vi som jobbar med Sevesotillsyn på Länsstyrelsen vill bjuda in länets räddningstjänster och miljöbalkshandläggare till en samverkansträff.

Syftet med dessa årliga träffar är att byta och inhämta information om länets Sevesoverksamheter utifrån de olika myndigheternas områden och lagstiftning. Länsstyrelsen har som krav utifrån 20 § förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor att samordna tillsynen med den tillsyn som görs enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som det är lämpligt. Vi vill även ge en bild av den tillsyn som bedrivits under 2019 samt prata om förutsättningar för 2020 års Sevesotillsyn. Målet är att tillsammans skapa en bra grund att stå på inför kommande tillsyner inom respektive lagstiftning.

Målgrupp för träffen är länets räddningstjänster och miljöbalkshandläggare för Sevesoverksamheter.

Tid: 31 januari 2020, kl. 9-12

Plats: Länsstyrelsen i Västmanlands län, lokal Ängsö. 

Dagordning kan ni se nedan. Under punkten övriga frågor har ni möjlighet att ta upp frågeställningar för diskussion. Vänligen skicka era frågor till jenny.sarlin@lansstyrelsen.se senast den 24 januari.

09.00-09.15 Samling med kaffe

09.15-11.45 Dagens punkter

 • Allmän information om Seveso
  • Syfte och tillämpningsområde
  • Skillnader på låg och hög kravnivå
  • Begrepp
  • Kommunens skyldigheter
 •  Tillsyn 2019 och 2020
 • Laget runt
 • Sekretess och säkerhetsskydd
 • Övriga frågor

11.45-12.00 Nästa träff och avslut

VAR: Länsstyrelsen i Västmanlands län, lokal Ängsö

KOSTNAD: Ingen kostnad, Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig till samverkansträffen

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:

https://www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt