04 feb 2020 klocka 10.00 - 16.00

Hemliga handlingar

Välkommen till en heldagsutbildning om hemliga handlingar med Malen Wallén. Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om bedömning av vad som utgör en hemlig handling (sekretessbelagd, säkerhetsskyddsklassificerad handling) diarieföring, förvaring, delgivning, utlämning. Målet är att säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska kunna hanteras på ett korrekt sätt.

Presentation av Malen Wallén

Malen Wallén har en bakgrund som biträdande säkerhetsskyddschef på Post- och telestyrelsen och lång erfarenhet som assessor i förvaltningsdomstol. Malen har även arbetat på regeringskansliet både som departementssekreterare och utredningssekreterare. Idag arbetar Malen som strategisk rådgivare på Försvarshögskolan.

Program presenteras efter 24 januari, i samband med bekräftelsen som går ut till antagna deltagare.

Huvudsaklig målgrupp:

Registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, kanslichefer. Alla inom U-Sam är välkomna att anmäla sig till utbildningen, dock prioriteras deltagare inom den huvudsakliga målgruppen. Antal platser: 50

VAR: Länsstyrelsen Västmanland, Västerås, lokal: Färnebofjärden

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Fika samt enklare lunch serveras utan kostnad. Vid uteblivet deltagande debiteras 500kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt