30- 31 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Att upptäcka, agera och möta personer utsatta för våld och med beroendeproblematik

Illustration av hampablad, spritflaska och sprutor.

Hur hanterar man en situation där det förekommer både våld i nära relation och beroende? Kursen ger kunskap i att uppmärksamma våld i nära relation och en samtidigt pågående beroende- och /eller missbruksproblematik, samt hur metoden MI kan användas för att motivera individer till stöd och hjälp.

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att lära sig alternativt fördjupa sina kunskaper om sambandet mellan våld i nära relationer och beroende, samt att ge färdigheter i MI för att bland annat kunna ställa frågan om våld och beroende.

Utbildningens innehåll utifrån ANDT-strategins mål och insatsområden är:

  • Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende och/eller våld i nära relation
  • Information om sambandet mellan våld och beroende
  • Hur tar man upp frågan om våld vid beroende?
  • Hur tar man upp frågan om beroende vid våld?
  • Att ta upp frågan med alla som man möter i sitt yrke
  • Hur kan man (med hjälp av MI och verktyget Information i dialog) berätta om den koppling som finns mellan att utsätta någon annan för våld och konsumtion av substanser (beroende)?
  • Att motivera till att söka hjälp både vid våld i nära relationer och vid beroende
  • Vilken hjälp finns att få?

Välkommen!

Utbildare – Liria Ortiz
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon utbildar i motiverande samtal och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria Ortiz föreläser ofta på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi, och deltar därtill i ett flertal expertpaneler.

Målgrupp: Personal inom socialtjänst och rättsväsende samt ideellt engagerade i Västmanland som arbetar med beroende/missbruk. Inga förkunskaper om MI krävs, dock ska kursdeltagarna ha baskunskaper inom våld i nära relationer. Innan kursen ska deltagarna genomgå webbkurs om våld, www.webbkursomvald.selänk till annan webbplats och intyg på genomförd webbkurs skickas till charlotte.floren@lansstyrelsen.se innan kursstart. Inför kursen på Länsstyrelsen ska boken Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer läsas. Länstyrelsen tillhandahåller boken (du får mer information när du anmält dig).

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 22 januari. Lunch intas på egen hand. Länsstyrelsen bjuder på för- och eftermiddagskaffe. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

VAR: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås. Lokal: Färnebofjärden.

KOSTNAD: Kursen kostar 1000 kronor/person. Avgiften återbetalas inte vid avbokning.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt