20 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Fördjupningsdag om cannabis

Foto av en tjej som sitter på huk och röker

Cannabis är idag är den vanligast förekommande drogen, men också den vanligaste drogen bland våra ungdomar. Vi vill med denna dag erbjuda en möjlighet till inhämtande av kunskap som ett led i Länsstyrelsens arbete att utifrån den nationella och regionala ANDT-strategin.

Vi kommer under dagen både att få lyssna på en del av våra experter men också diskutera med andra deltagare om vår kunskap och förståelse om cannabis.
Dagen vänder sig till dig som har en förkunskap om cannabisens effekter och biverkningar.

Ur programmet:

  • Vad vet vi om cannabis?
  • Cannabisanvändningen i Sverige, CAN
  • Ungdomars cannabisanvändning, Iris verksamhet
  • Vad gör cannabis med hjärnan, Karolinska Institutet
  • Beroendeutveckling och återfallsprevention, Missbruksmottagningen

Vi bjuder på fika, men lunch intas på egen hand.

VAR: Växhusets konsertsal, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 feb 2020

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt