31- 01 jan feb klocka 09.30 - 16.00

Vindkraft i Västmanland – potential och förankring

Illustration vindkraftverk

Energimyndigheten menar att det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Detta kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Vilken potential finns det för vindkraft i Västmanland? Vilka hinder har vindkraften? Det är frågor som avhandlas under konferensen.

Konferensen ingår i projektet Vindkraft i Västmanland-potential och förankring som finansieras av Energimyndigheten. Länsstyrelsen i Västmanlands län genomför projektet tillsammans med Förbundet Agenda 2030 i Västmanland och Västmanland Upplands Energiförening.

MÅLGRUPP: Alla som kan komma att beröras av vindkraft i arbetet eller i föreningslivet. Småföretagare, entreprenörer och intresserad allmänhet är också välkomna.

Man kan välja att komma båda dagarna eller bara en av dem. Se programinnehåll nedan.

Presentationer 31 januari

Moderator: Måns Enander, klimatsamordnare Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Presentationer 1 februari

Moderator: Karin Perers, Styrelseordförande Mellanskog och ordförande för Svenska Kyrkans kyrkomöte.

KONTAKT: Har du frågor, kontakta projektledare Eric Söderberg, eric.soderberg@fa2030.se eller mobil 070-457 68 22 under normal kontorstid.

VAR:
Kyrkbacksgården i Västerås
KOSTNAD:
150 kr per dag eller 250 kr för båda dagarna. Fika och lunch ingår i priset.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2020
Loggor för Länsstyrelsen, Förbundet Agenda 2030, VUEF samt Energimyndigheten

Kontakt