Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Ny jordbrukspolitik 2023‑2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär förändringar för stöden till jordbruksföretagare.

Ny jordbrukspolitik 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbrukarstöd

Du som är lantbrukare kan söka EU-stöd för den mark du brukar och de miljöinsatser som du gör. Jordbrukarstöden är en stor del av Länsstyrelsens arbete för en levande landsbygd och ett livskraftigt och miljövänligt jordbruk.

Länsstyrelsen tar årligen emot cirka 6200 ansökningar som rör EU-stöd till lantbruket, vilket resulterar i en ersättning på ca 300 miljoner kronor till Västmanlands lantbrukare. De flesta ansökningarna rör utbetalningar av gårdsstöd och miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Stöd inom landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet finns även stöd och ersättningar för dig som funderar du på att starta eller utveckla ett företag på landsbygden. Sitter du på idéer och kunskap som kan bidra till klimatsmarta lösningar och en bättre miljö? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då ska du läsa vidare vilka stöd som finns inom Landsbygdsprogrammet.

Här hittar du information om de olika ersättningar som går att söka. Kategorin "Jordbrukarstöd" är ett samlingsnamn för ett 10-tal olika ersättningar.

Pengarna är slut för många stöd

Pengarna som var avsatta flera av stöden inom Landsbygdsprogrammet kan vara slut. Är pengarna slut innebär det att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd för tillfället.

Ring oss och hör efter om det finns möjligheter för dig att söka det stöd du är intresserad av. Telefonnummer: 010-224 90 00.

Energieffektivisering och energigrödor

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd till biogasproduktion

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt krisstöd.

Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Kontakt