• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2022.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
 • Stöd till bredbandsutbyggnad
 • Energieffektivisering och energigrödor
 • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
 • Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Startstöd till unga lantbrukare
 • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård
 • Miljöinvestering – reglerbar dränering
 • Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken
 • Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet
 • Miljöinvestering våtmark och dammar
 • Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)