• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

I Västmanlands län kan du söka följande inriktningar av stödet:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Energiskog
 • Täckdikning
 • Växthus
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem
 • Minskad ammoniakavgång.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Länsstyrelsens prioriteringar

Länsstyrelsen i Västmanland har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari-30 april 2023. Budget: 7 200 000 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023. Budget: 7 200 000 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september-31 december 2023. Budget: 7 200 000 kronor.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är planerade 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)