Stöd för landsbygdsutveckling

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Ny jordbrukspolitik 2023‑2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling.

Ny jordbrukspolitik 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pengarna är slut för många stöd

Pengarna som var avsatta flera av stöden inom Landsbygdsprogrammet kan vara slut. Är pengarna slut innebär det att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd för tillfället.

Ring oss och hör efter om det finns möjligheter för dig att söka det stöd du är intresserad av. Telefonnummer: 010-224 90 00.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom olika områden.

Kompetensutveckling och rådgivning

Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen stödjer olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö på landsbygden. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Kontakt