Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi efterlyser fjärilen svartfläckig blåvinge

En fjäril med ihopslagna vingar som sitter på ett vitt nät. Vingarna är grå med svarta prickar.

Foto: Oskar Kullingsjö.

Har du sett den här fjärilen? Vet du var den finns? Svartfläckig blåvinge är en av Sveriges mest sällsynta och hotade fjärilsarter. Vi behöver din hjälp att hitta var den finns, så att vi kan hjälpa den att överleva!

Vi vet att fjärilen idag finns i några betesmarker i Strängnäs kommun och Enköpings kommun. Troligtvis finns den på fler ställen runt Mälaren och vi behöver din hjälp med att leta efter fjärilen.

Svartfläckig blåvinge är akut hotad på grund av bristen på betade marker i landskapet. Om vi vet var fjärilen finns, kan vi hjälpa den genom att till exempel röja fler betesmarker.

När och var kan du hitta fjärilen?

Svartfläckig blåvinge trivs i marker som har betats under lång tid. Den flyger i juli och augusti i torra, soliga och öppna betesmarker där värdväxten backtimjan finns. I sådana betesmarker hittar du också växter som fetknopp, gråfibbla, backnejlika, backklöver, kärringtand, svartkämpar och mandelblom.

En lågväxande växt med rosa blommor på marken, en sten och gräs syns.

Backtimjan. Foto: Länsstyrelsen.

Svartfläckig blåvinge trivs extra bra om det finns enstaka enbuskar som ger lä från vinden.

Har du hittat rätt fjäril?

Ovansidan på vingarna är blå med svarta fläckar. Honan har ganska stora svarta fläckar, hanen några små. Det är lättast att känna igen den genom att titta på undersidan av vingarna, när fjärilen flyger eller om du försiktigt fångar den med fjärilshåv. Undersidan är grå till ljusblå med svarta prickar jämt utspridda över vingarna. Om den har orangea fläckar på undersidan, är det en annan typ blåvinge.

Till vänster två bilder på blå fjärilsvingar med blå fläckar. Till höger grå undersida av fjärilsvingar med svarta prickar.

Uppe till vänster, hona. Nere till vänster: Hane. Till höger: Undersidan av vingarna. Foton: Göran Liljeberg.

Rapportera om du hittar fjärilen

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du hittar fjärilen. Skicka ett mejl till naturvårdshandläggare Emelie Uddenberg, e-post: emelie.uddenberg@lansstyrelsen.se

Uppgifter vi vill veta:

  • Plats (markerad på karta, eller koordinater)
  • Foto (om möjligt)
  • Datum då du sett fjärilen

Du kan också rapportera till Artportalen Länk till annan webbplats.

Om du rapporterar att du har hittat en fjäril kommer vi att besöka platsen för att bekräfta din uppgift.

Du kan hjälpa fjärilen genom att röja i betesbackar och ta bort sly och buskar. Här hjälper betande djur till att hålla marken öppen efteråt. Om du som lantbrukare har möjlighet att utöka betet runt vallar, strandbeten eller områden mellan beten genom att stängsla in bryn och stenigare backar hjälper djurens bete både fjärilen och många andra arter.

Många torra betesbackar med sämre avkastning har övergivits sedan länge till förmån för mer näringsrika marker. När betet upphör får backtimjan svårt att klara sig i konkurrensen med andra högre gräs och örter, som djurens bete annars håller nere. När sly och buskar växer upp blir markerna för skuggiga för att fjärilen ska trivas.

Den svartfläckiga blåvingen har ett speciellt förhållande till hedrödmyran. Genom att utsöndra en lukt låtsas fjärilen att den är en myrlarv och lockar på så sätt till sig myrorna. När myrorna tror att de har hittat en myrlarv, för myrorna den till sitt bo. På så sätt kommer fjärilen in i myrboet och kan äta myrlarver hela vintern. Den förpuppar sig inne i boet och efter att ha sprungit genom boets gångar för att undvika myror, kryper den upp ur boet i slutet av juni. Den svartfläckiga blåvingen flyger sedan iväg för att hitta en partner, para sig och säkra en ny generation blåvingar.

Kontakt