Medelstora förbränningsanläggningar i Västmanland

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

Västerås kommun

Amazon Data Services Sweden AB

Säte: Stockholm, organisationsnummer 556833-3503.

Stationära anläggningar, adress Kvastbruket 8, 722 31 Västerås, Fastighetsbeteckning Kvastbruket 1.

Anläggning ARN52-2A

Drifttagen: 2020-02-01

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-2B

Drifttagen: 2020-02-01

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-4A

Drifttagen: 2018-05-23

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-4B

Drifttagen: 2018-08-06

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-4C

Drifttagen: 2018-05-20

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-1A

Drifttagen: 2021-10-29

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Anläggning ARN52-1B

Drifttagen: 2021-10-29

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last, 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 6201

Beteckning ARN52 - 5A

Drifttagen: 2023-05-05

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 62.01

Beteckning ARN52 – 5B

Drifttagen: 2023-05-05

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 62.01

Beteckning ARN52 – 5C

Drifttagen: 2023-05-05

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 62.01

Beteckning ARN52 – 6B

Drifttagen: 2023-05-05

Typ: Dieselmotor, effekt 6 MW, verkningsgrad 40 %

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 14 timmar, 13 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens SNI-kod: 62.01

Kontakt

Enheten för miljöskydd

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss