Förorenade områden i Västmanland

I Västmanlands län finns över 2500 identifierade potentiellt förorenade områden. Arbetet med förorenade områden följer vanligtvis en process från identifiering till inventering, undersökning och åtgärd.

Riskklass för prioritering

De allra flesta objekt som har inventerats har fått en riskklass, som fungerar som en prioritering av vilka områden som har störst risker för människor och/eller miljö. Det finns fyra riskklasser, 1-4 där 1 innebär mycket stor risk och 4 liten risk.

Kommunerna och Länsstyrelsen prioriterar arbetet med förorenade områden utifrån objektens riskklass. I dagsläget arbetar vi främst med de områden som har riskklass 1 och 2.

Årlig prioriteringslista

Länsstyrelsen tar varje år fram en prioriteringslista med de mest prioriterade förorenade områdena i länet. Prioriteringslistan ingår i det regionala programmet för avhjälpande av föroreningsskador som är ett treårigt program vilken beskriver Länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Programmet består tre delar:

  1. Mål, bakgrund, strategi och organisation
  2. Lägesredovisning och insatser under året
  3. Program för de närmaste tre åren med prioriteringslistan

Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2021-2023 Pdf, 3.2 MB.

Prioriteringslista förorenade områden i Västmanlands län 2020 Pdf, 279.3 kB.

Kartor över förorenade områden

Kontakt

Miljöskyddsfunktionen

Avdelningen för miljö