Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Rapporter och underlag för klimatanpassning i Västmanland

Länsstyrelsen bedriver inom ramen för klimatanpassnings­uppdraget olika projekt och gör olika insatser. Här har vi samlat rapporter och underlag inom området.

Klimatförändringar och sårbarhet - kommunala faktablad

ArbogaPDF   FagerstaPDF   HallstahammarPDF   KungsörPDF   KöpingPDF

NorbergPDF   SalaPDF   SkinnskattebergPDF   SurahammarPDF   VästeråsPDF

Bilderna visar högsta yttemperaturen 2012 – 2016 uppmätt klockan 11 på förmiddagen med Satellit.

ArbogaPDF   FagerstaPDF   HallstahammarPDF   KungsörPDF   KöpingPDF

NorbergPDF   SalaPDF   SkinnskattebergPDF   SurahammarPDF   VästeråsPDF

WebbGIS Karta

Länsstyrelsens externa karttjänst

Här kan du titta på geografiskt kartmaterial som till exempel översvämnings- och skyfallskarteringar.

Gå direkt till Webb-GISlänk till annan webbplats

Vill du få en kort introduktion till hur man använder webb-GIS, så klicka på länkarna nedan (vardera ca 15 minuter).

Del 1: Allmän introduktion till webb-GISlänk till annan webbplats

Del 2: Introduktion med inriktning mot klimatanpassninglänk till annan webbplats

Kontakt