Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

I menyn till vänster hittar du de stöd och ersättningar du kan söka.

Jordbrukarstöd

Du som är lantbrukare kan söka EU-stöd för den mark du brukar och de miljöinsatser som du gör. Jordbrukarstöden är en stor del av Länsstyrelsens arbete för en levande
landsbygd och ett livskraftigt och miljövänligt jordbruk. Länsstyrelsen tar årligen emot cirka 5800 ansökningar som rör EU-stöd till lantbruket, vilket resulterar i en ersättning på ca 200 miljoner kronor till Västmanlands lantbrukare. De flesta ansökningarna rör utbetalningar av gårdsstöd och miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Stöd inom landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet finns även stöd och ersättningar för dig som funderar du på att starta eller utveckla ett företag på landsbygden. Sitter du på idéer och kunskap som kan bidra till klimatsmarta lösningar och en bättre miljö? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då ska du läsa vidare vilka stöd som finns inom Landsbygdsprogrammet.

Kontakt